Membru la Distanta

  1. Condiţia de dobândire a calităţii de MD se face prin existenţa calităţilor morale şi profesionale, remarcându-se o implicare de la distanţă (inclusiv prin web) în acţiunile asociaţiei;
  2. Calitatea de MD se obţine la cerere sau prin invitatie din partea unui membru cu drept de vot din interiorul asociaţiei şi numai după validarea din partea CVA;
  3. Calitatea de MD poate fi retrasă de CVA;
  4. MD nu plăteşte cotizaţiile;
  5. MD nu participă la acţiunile şi şedinţele desfăşurate de asociaţie;
  6. MD are acces parţial şi de la distanţă (web, posta) la bazele de date ale asociaţiei în limita stabilită de Consiliul Director, prin RF;
  7. MD beneficiază de reduceri şi alte facilităţi în interiorul asociaţiei în proporţie de 10%;
  8. MD nu are drept de vot;
  9. Drepturile şi obligaţiile MD vor fi completate/modificate suplimentar prin RF.