Membru Fondator

  1. MF dobândesc această calitate odată cu înfiinţarea asociaţiei;
  2. Calitatea de MF nu poate fi retrasă, suspendată sau schimbată, însă poate fi limitată prin decizia CVA;
  3. MF îşi poate înceta activitatea în cadrul asociaţiei prin propria sa voinţă, formulată în scris către AG şi este valabilă de la data cererii;
  4. MF nu plăteşte cotizaţie;
  5. MF participă la acţiunile şi şedinţele desfăşurate de asociaţie în mod optional;
  6. MF are acces total la baza materială şi bazele de date ale asociaţiei pentru atingerea scopului şi obiectivelor asociaţiei. În situaţii deosebite accesul total se poate restricţiona prin decizia   CVA;
  7. MF beneficiază de reduceri şi alte facilităţi în interiorul asociaţiei în proporţie de 100%;
  8. În cadrul AG, puterea de vot a MF este de 3:1 (votul sau este similar cu 3 voturi);
  9. Drepturile şi obligaţiile MF vor fi completate/modificate suplimentar prin RF.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 2 =