Prezentarea asociației ,,UVS ROMÂNIA”

Asociaţia „UVS-ROMÂNIA”, persoană juridică fără scop patrimonial, cu caracter
neguvernamental şi apolitică, înfiinţată în anul 2012, are ca obiective principale susținerea
activităților de cercetare/dezvoltare și de producție a echipamentelor automate/autonome
și elaborarea de propuneri de actualizare/modificare a cadrului legislativ național în vederea
alinierii prevederile acestuia cu practicile similare aplicabile la nivel european/internațional
Începând cu ianuarie 2014, UVS România, în colaborare cu alte entitati de cercetare si
productie nationale si internationale a derulat proiecte ce au avut ca scop implementarea
legislației europene specifice domeniului aeronavelor fără pilot în României și o mai bună diseminare în cadrul comunității naționale de utilizatori/fabricanți de aeronave fără pilot la bord a informațiilor privind condițiile legale de desfășurare a activităților de zbor în care sunt implicate aceste noi echipamente de zbor.

Incepând cu anul 2022, UVS România este membră a Joint European Drone Associations.