Scurt istoric si realizări

ASOCIAŢIA ,,UVS ROMÂNIA”

Asociaţia ,,UVS ROMÂNIA”, este persoană juridică fără scop patrimonial, cu caracter neguvernamental şi apolitică, înfiinţată în 07 februarie 2012.

Scopul înfiinţării acestei asociaţii a fost acela de promovare a cercetării, dezvoltării, producerii şi utilizării de vehicule autonome (UVS[1]), precum şi de elaborare de propuneri pentru reglementare în domeniul UVS în România, prin atragerea oricărui grup de interes cum ar fi:

 • industria naţională, cu întreprinderi mari şi mici, asigurând fie producţie, fie servicii; autorităţi naţionale cu drept de reglementare;
 • autorităţi militare şi civile; autorităţi locale interesate în dezvoltarea regională;
 • universităţi, academii; asociaţii ştiinţifice şi profesionale, ONG-uri; presa, etc.

Argumentele care au stat la baza înfiinţării acestei asociaţii au fost multiple. Unul dintre acestea este şi faptul că în România nu a existat o reprezentare profesională pe acest segment de activitate. La nivel internaţional, există o reprezentare în acest sens, după cum urmează: Association for Unmanned Vehicle Systems International – AUVSI, cu sediul în SUA; UVS International, cu sediul în Franţa; Asociace Vyrobcu Bezpilotnich Systemu – AVBS (Unmanned Systems Manufacturers Association), Republica Cehă; UVS, Korea de Sud; JUAV Association, Japonia; Remote Control Aerial Platform Association (RCAPA), SUA; Russian Unmanned Vehicle Systems Association (RUVSA); Grupul de lucru Unmanned Aircraft Systems – UAS WG, Danemarca; UAS WG, Olanda şi Belgia; UAS WG, Spania; Grupul de lucru UAV-DACH, Austria, Germania; Elveţia, Olanda, Italia; UAVS, Marea Britanie; UAS, Norvegia; Unmanned Aerial Vehicle Systems Association – UAVS; Unmanned Systems Canada; UVS, Brazilia; UVS, Franţa.[2]

Un alt argument a fost acela că tehnologia aparatelor de zbor fără pilot (UAV) a cunoscut o dezvoltare peste aşteptări în ultimul timp, motivat de aplicabilitatea în cadrul operaţiunilor militare de pe mapamond. În 2009, în primul an din mandatul preşedintelui Barack Obama, s-au ordonat mai multe atacuri cu drone decât în toţi cei 8 ani de mandat ai predecesorul său, George W. Bush.

Iniţiativa de înfiinţare a Asociaţiei ,,UVS ROMÂNIA” s-a concretizat în data de 18.02.2011 la Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, atunci când mai mulţi pasionaţi de acest domeniu s-au reunit pentru dezbaterea primelor măsuri de înfiinţare. Pentru a nu greşi importanţa am să prezint instituţiile pe care le-au reprezentat invitaţii în ordine alfabetică, după cum urmează:

 • Academia Forţelor Aeriene ,,Henri Coandă” – Braşov
 • Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
 • Academia Tehnică Militară
 • Aerostar SA –Bacău
 • Agenţia de Cercetare de Tehnică şi Tehnologii Militare
 • Asociaţia ,,Henri Coandă”
 • Digital BIT SRL
 • Elbit Sistem –România
 • INAV SA
 • Ministerul Administraţiei şi Internelor
 • Rockwell Collins
 • Statul Major al Forţelor Navale
 • Tams –Com Company
 • Thales
 • Universitatea ,,Dunărea de Jos” – Galaţi
 • Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”
 • Universitatea ,,Vasile Alecsandri” – Bacău

Desigur că problematica dezbătută nu a putut fi acoperită la această reuniune, urmând ca la data de 27.05.2011, în cadrul AFASES 2011- conferinţă organizată de Academia Forţelor Aeriene ,,Henri Coandă” – Braşov, să se finalizeze detaliile pentru  Adunare Generală de constituire. Acest lucru s-a întâmplat cum era şi firesc în capitală, la Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, pe data de 23.09.2011.  Au fost prezenţi 18 membri fondatori, urmând ca până la depunerea documentelor de înfiinţare să mai adere şi alţii, numărul total de membri fondatori fiind la final 25 membri.

În cadrul Adunării Generale de constituire s-au stabilit primele măsuri care trebuiau luate pentru înfiinţarea unei asociaţii şi anume stabilirea: denumirii asociaţiei, sediului, patrimoniului, echipei de conducere (Consiliul Director), cenzorului, etc.

A urmat o etapă destul de lungă pentru elaborarea Statutului asociaţiei, a avizelor necesare din partea Guvernului României privind denumirea, a strângerii şi depunerii actelor la Judecătoria Sectorului 1. În cele din urmă la data de 07.02.2012 a fost emis Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial constituind actul de naştere a Asociaţiei ,,UVS ROMÂNIA”.

În decursul celor doi ani de activitate conducerea asociaţiei a căutat să mediatizeze domeniul UVS, cu precădere cel al UAV-urilor prin site-ul propriu, prin încurajarea participării membrilor în cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice şi a unor manifestări expoziţionale (EXPOMIL-2013-Bucureşti, Stand expoziţional al firmei S.C. TeamNet International S.A. cu UAV –ul model Hirrus- Bucureşti) şi demonstrative (Testele demonstrative ale firmei BLUEBIRD cu modelul UAV-”SPYLITE” din 21.02.2013- Clinceni), prin realizarea unui spot publicitar şi prin contactul cu alte asociaţii din domeniul aeronautic (Asociaţia de Aeronautică şi Astronautică, Asociaţia de Aeronautică, Asociaţia UVS INTERNATIONAL). De remarcat faptul că anul acesta, conform ultimei hotărâri a Adunării Generale a asociaţiei, ne-am afiliat la Asociaţia UVS INTERNATIONAL, expresie a ancorării Asociaţiei ,,UVS ROMÂNIA” în realităţile internaţionale din domeniu.

În cadrul promovării şi atragerii de noi membri, persoane juridice, au mai fost efectuate două vizite la sediul firmei AFT (Autonomous Flight Technology) principal furnizor de ţinte aeriene al Statului Major al Forţelor Aeriene, parte a firmei TeamNet, care în momentul de faţă este  membru în cadrul asociaţiei.

Promovarea asociaţiei este oarecum asigurată. La fiecarea promoţie de studenti, masteranzi, cursanţi  le prezentăm  asociaţia noastră, încurajându-i să participe activ (prin lucrări de curs sau prin participare la conferinţe). Avem un link de pe site-ul Universităţii Naţionale de Apărare ,, Carol I”, ceea ce facilitează intrarea pe site-ul asociaţiei şi a altor curioşi din domeniu. În momentul de faţă avem constituită o bază de date, care este permanent actualizată cu noutăţi.

**********************************************************************************************

ACTIVITĂŢILE MAI IMPORTANTE ALE ASOCIAŢIEI

Dintre activităţile mai importante ale asociaţiei care figurează în obiectul său de activitate menţionăm:

PLAN

a.Editarea  unei broşuri în format electronic pe domeniu web al Asociatiei “UVS ROMANIA”;

b.Realizarea şi actualizarea unui site pe internet al Asociatiei “UVS ROMANIA” (www.uvsr.org);

c.Mediatizarea  Asociatiei “UVS ROMANIA”;

d.Participarea membrilor la sesiuni de comunicari ştiinţifice;

e.Organizarea unui concurs national pe domeniul UVS;

f.Realizarea unor baze documentare referitoare la domeniul UVS din punct de vedere al informării generale asupra domeniului, al misiunilor/aplicaţiilor specifice, al entităţilor juridice existente pe plan naţional şi internaţional cu preocupări şi atribuţii în domeniul UVS, al granturilor şi competiţiilor, etc.

 REALIZĂRI

1.Înfiinţarea şi actualizarea unui site pe internet al Asociaţiei “UVS ROMÂNIA” (uvsr.org) – cu sprijinul direct al dl.Ionuţ-Bogdan BUTOI;

2.Realizarea unui spot publicitar al asociaţiei de 4 min, 19 sec.(vezi linkul spotului Asociaţie ,,UVS ROMANIA” şi pe Youtube http://youtu.be/Pg8NzjSUWWs )

3.Iniţiativa parlamentara la Codul Aerian – discuţii în Parlamentul României – Produs final Legea 98 din 04-07-2014;

4.Participare în data de 21.02.2013 la TESTELE DEMONSTRATIVE ALE FIRMEI BLUEBIRD-UAV-”SPYLITE” la Clinceni, eveniment organizat de Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. Au participat membri ai asociaţiei (Cpt.cdor.dr.ing. Laurenţiu-Răducu POPESCU, George SCUTARU,  Sabin CODREA).

5.Participare la EXPOMIL -2013 – Seminarul ,,Corelaţia dezvoltare tehnologică-fizionomia conflictelor actuale: Conţinut şi tendinţe în actuala revoluţie în afacerile militare.” În data de  27.09.2013, ora 13.30 la EXPOMIL am prezentat din partea Asociaţiei comunicarea „PERSPECTIVE ŞI PROVOCĂRI PRIVIND UTILIZAREA AERONAVELOR FĂRĂ PILOT UMAN LA BORD “– Au participat membri ai asociaţiei (Laurenţiu-Răducu POPESCU, BUCINSCHI Vasile, PURICEL Ion).

6.Organizarea unui stand de UAV şi a unor comunicări ale unor specialisti la Sesiunea de comunicări ştiinţifice ,,STRATEGII XXI” la UNAp (14-15.11.2013). Am adus firma C. TeamNet International S.A.cu UAV –ul model Hirrus. Au participat membri ai asociaţiei (BUCINSCHI Vasile, PURICEL Ion, POPESCU Laurenţiu, SERBESZKI Marius, MARINESCU Cornel).

7.Demararea eforturilor pentru constituirea unei baze de date- parte din ea existentă pe site-ul asociaţiei.

8.Realizarea unor contacte iniţiale cu reprezentanţi ai unor asociaţii profesionale din domeniul aviatic şi revistei MODELISM.

– Cdor.prof.univ.dr.ing. ROTARU Constantin (Asociaţiei de Aeronautică şi Astronautică).

– Dna. DUMITRACHE Diana- Preşedinta Asociaţiei de Aeronautică

– Dna. CRĂCIUNOIU Cristina – Revista MODELISM

– Dl. Peter van Blyenburgh- Asociaţia UVS INTERNATIONAL

-Dl. Milian THEODOR-Asociației Studenților și Inginerilor cu Activitate  Tehnico- Științifică X-Projects.

– Au fost iniţiate discuţii cu dl.  Peter van Blyenburgh preşedintele Asociaţiei UVS INTERNAŢIONAL pentru aderarea asociaţiei UVS ROMÂNIA la aceasta asociaţie. Adunarea Generală din 03.04.2014 a hotărât cu unanimitate de voturi acest lucru, transpus în practică prin cererea către UVS INTERNATIONAL din 17.04.2014.

9.Promovarea asociaţiei este oarecum asigurată. La fiecarea promoţie de studenti, masteranzi, cursanţi  le prezentăm asociaţia noastră, încurajându-i să participe activ (prin lucrări de curs sau prin participare la conferinţe). Avem un link pe site-ul Universităţii Naţionale de Apărare ,, Carol I”, ceea ce facilitează intrarea pe site-ul asociaţiei şi a altor curioşi pe domeniu. În cadrul promovării asociaţiei au mai fost făcute două vizite la sediul firmei AFT (Autonomous Flight Technology) principal furnizor de ţinte aeriene al Statului Major al Forţelor Aeriene, parte a firmei TeamNet. Au participat membri ai asociaţiei (Laurenţiu-Răducu POPESCU, George SCUTARU, Sabin CODREA).

10.Iniţierea demersurilor pentru participarea în cadrul grupurilor naţionale pe domeniul UAV. În acest sens la Adunarea Generală a asociaţiei din 03.04.2014 au fost invitaţi şi au participat cu prezentări:

 • Reprezentantul Autorităţii Aeronautice Civile Române – dl. RemusDOGARU.
 • Reprezentantul Autorităţii Aeronautice Militare Naţionale  (cpt.cdor. CIUCA Geoge – Şef Secţie certificări –AAMN).

 11. Participarea la Unmanned Solution Forum 2014 (USF 2014). Activitatea sa desfăşurat în Complexul Romaero Băneasa din București, pe 16 mai 2014.

Evenimentul s-a  dorit a fi începutul unor conferinţe internaţionale dedicată soluțiilor fără pilot – aeriene, terestre, maritime, subacvatice – şi aplicațiilor în domeniu. USF2014 a avut loc în cadrul expoziției Black Sea Defence & Aerospace 2014 dedicată apărării, industriei aerospaţiale, securității şi siguranței, fiind sprijinită de Guvernului României şi Serviciul Român de Informații (http://www.youtube.com/watch?v=eaQluql4ssQ).

Au fost abordate teme majore privind aplicațiile civile, militare și speciale care implică sistemele fără pilot. Obiectivul Forumului a fost de a oferi o oportunitate profesioniștilor din industrie (producători, furnizori și cumpărători) de a interacționa și de a prezenta cele mai recente soluții și inițiative pe piaţa soluțiilor fără pilot. Participarea noastra ca asociație ne-a permis sa interacționam cu entităţi guvernamentale și civile, evenimentul fiind un excelent mediu de promovare într-un forum specializat,  cu accent pe aplicații civile și militare.

Conferinţa Unmanned Solutions Forum – Bucureşti, 16 mai 2014 – a fost mediatizată în presa online:

Organizator al evenimentului a fost firma Bassaka Media, în momentul de față membră a Asociației ,,UVS ROMÂNIA”.

12.Participarea membrilor asociației (dl. Popescu Laurentiu și dl. Constantinescu Sorin) în cadrul şedinţelor Grupului de lucru pentru stabilirea cerinţelor în domeniul sistemelor de aparate de zbor fără pilot uman la bord (Unmanned Aerial Vehicle – UAV) care să îndeplinească nevoile operaţionale ale structurilor din SNAOPSN (GL UAV), activitate organizată la sediul Romtehnica SA. de către Ministerul Apărării Naționale/Departamentul pentru armament/ Direcţia tehnică şi programe de înzestrare.

13.În perioada 12-28.05.2014, firmaSC TEAMNET International SRL, membră a asociației noastre, a participat cu sistemul miniUAVHirrus la exercitiul NATO Joint Trial UNIFIED VISION 2014 (UV14) – Orland Air Station, Norvegia. UV14 a furnizat aliaților și partenerilor NATO oportunitatea de a testa cele mai recente informații de tip ISR, procedurile de supraveghere și de angajarea în spațiul aerian, terestru și maritim, atât cu sistemele cu pilot cât și cu cele fără pilot. Aceste proceduri au fost dezvoltate de către experții naționali ISR, bazat pe experiențele operaționale recente ale NATO.

14.Organizarea unui Panel UAV în cadrul Conferinței Internaţionale „STRATEGII XXI”, cu tema „Tehnologii – aplicaţii militare, simulare şi resurse”, desfăşurată sub patronajul Facultăţii de comandă şi stat major şi sprijinul Şcolii doctorale. Conferinţa a reprezentat un cadru academic adecvat pentru schimburile de idei, exprimarea opiniilor şi comunicarea celor mai noi rezultate ale cercetării în domeniul fenomenului militar contemporan, precum şi în domenii conexe acestuia. La această manifestare au participat cercetători ştiinţifici, cadre didactice universitare şi studenţi din ţară, diplomaţi militari acreditaţi la Bucureşti, reprezentanţi ai unor organisme internaţionale și naționale, mass-media, precum și reprezentanti ai Autoritatii Aeronautice Militare Nationale cât și reprezentanti ai Autoritatii Aeronautice Civile Romane.

De asemenea in cadrul conferinței a fost organizat un stand static expozițional la care au participat firma TEAMNET (invitati de seama ai acestei firme din Romania si Franța), SC LMC RIM CONSULTING, SRL, Universitatea Politehnica Bucuresti, Asociației Studenților și Inginerilor cu Activitate  Tehnico- Științifică X-Projects.

Mediatizarea evenimentului a fost făcută în cadrul emisiunii Radio Romania Actualitati din 13.11.2014 ora 22:41 – “Agenda globală” – Realizator: Simina Botar – Reporter: Alexandru Ioan și a Revistei Forțelor Terestre nr.4 din 2014 (http://www.rft.forter.ro/_wsn/2014_4/01-eve/32.htm din 26.11.2014) si pe adresele de internet:

http://xprojects.ro/ din 26.11.2014

http://www.unap.ro/index.php/ro/evenimente?id=327 din 26.11.2014

15.Participare românească la cea de-a treia conferinţă internaţională referitoare la aeronavele fără pilot şi condiţiile de operare ale acestora în spaţiul aerian controlat ,,Remotely Piloted Aircraft Systems Civil Operations Conference”(RPA CivOps) prin persoana domnului Remus DOGARU (membru al Asociatiei ,,UVS ROMÂNIA” și Şef Birou Certificări Naţionale / Serviciul Navigabilitate / Direcţia Supervizare/ AACR), eveniment organizat în perioada 02-04 decembrie 2014 la Brussels, Belgia, de Academia Militară Regală Belgiană şi UVS Internaţional.

16.În data de 09.01.2015, ora 13.00 la inițiativa Asociației ,,UVS ROMÂNIA” și cu sprijinul nemijlocit a Universității Naționale de Apărare ,,Carol I, a avut loc o ședință de lucru în scopul organizarii unui Workshop național pe domeniul reglementărilor naționale, ce vizează  vehiculele fără pilot uman la bord (RPAS) .

Au participat:

 • reprezentanti din Autoritatea Aeronautica Militara Nationala;
 • reprezentanti din Autoritatea Aeronautica Civila Romana;
 • reprezentant din Direcția Tehnică și Programe de Înzestrare;
 • reprezentant din DIM;
 • reprezentant din Academia Fortelor Aeriene;
 • reprezentanti din Universitatea Nationala de Aparare ,,Carol I”;
 • reprezentanti din Asociatia ,,UVS ROMANIA”;
 • reprezentanti din firma TEAMNET;
 • reprezentanti din firma BASSAKA MEDIA SRL;

Problematica începută la această  ședință nu a putut fi acoperită, datorită complexității, evenimentul constituind piatra de temelie a discuțiilor ulterioare. În final s-a ajuns la concluzia centralizarii unor date preliminare primite de la participanti, urmând ca în viitorul nu foarte îndepărtat, să se demareze  procedurile de înființare a unui grup de lucru național și a unui Workshop național la inițiativa Autorității Aeronautice Civile Române și cu sprijinul tuturor participanților.

17.În data de 12.02.2015, ora 10.00 la sediul Romtehnica-București a avut loc o prezentare de tehnica RPAS a firmei producătoare Lockheed Martin Corporation-SUA. Au fost prezentate cele mai recente produse ale firmei. Accentul a fost pus pe UAV-ul tactic ,,Fury” care va fi probabil viitorul modelelor de UAV tactice. La acest eveniment au participat reprezentanti din MApN, Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I” și MAI.

18.În data de 10.03.2015, ora 16.00 a avut loc la sediul Teamnet International S.A. (membru al asociației noastre) o dezbatere în domeniul tehnologiei UAV. La această activitate au participat cadre didactice universitare,  cadre militare și civile din domeniul cercetării și bineinteles personal de specialitate din cadrul TEAMNET. A fost prezentată oferta de servicii a firmei TEAMNET din domeniul tehnologiei UAV. Accentul a fost pus pe modelul românesc Hirrus si pe tehnologia GIS (Geographic Information System). De remarcat este faptul ca firma TEAMNET  va lansa începând cu 2015 diverse programe academice adresate studenților, masteranzilor și doctoranzilor care doresc să se specializeze în tehnologia UAV. Mai mult de jumatate din timpul alocat evenimentului a fost rezervat sesiunii de întrebari și răspunsuri. S-au purtat discuții interesante privind viitorul acestui domeniu în România și s-au inițiat noi contacte de colaborare.

19.Cu dăruirea și efortul susținut al firmei BASSAKA MEDIA-membră a Asociației ,,UVS ROMANIA” și țara noastră a fost prezentă în perioada 22-24.04.2015 în Split-CROAȚIA la UNMANNED SOLUTIONS FORUM 2015 (USF 2015). Evenimentul a fost organizat în cadrul expoziției Adriatic Sea Defense and Aerospace. USF a avut un stand expozițional în care au fost prezentate două companii românești – Tehnopro și Digit Line, precum și un spațiu de conferință (în data de 23 aprilie 2015), pentru prezentări de soluții și echipamente specifice domeniului vehiculelor fără pilot uman la bord. Succesul evenimentului s-a datorat unui număr de 75 de vizitatori civili la stand, interesați de sistemele multicopter pentru supraveghere video, precum și unui număr de 40 de vizitatori ai conferinței cu prezentări de soluții și echipamente. Din partea Asociației ,,UVS ROMÂNIA” a participat dl. Remus DOGARU alături de reprezentanții firmei  BASSAKA MEDIA S.R.L-sponsorii asociației pentru acest eveniment. Le mulțumim foarte mult participanților  și organizatorilor pentru promovarea ROMÂNIEI și implicit a Asociației ,,UVS ROMÂNIA” peste hotare. 

20. Participarea și promovarea Asociației ,,UVS ROMÂNIA” în cadrul seminarului Agenției Spațiale Române (ROSA) cu tema ,,Provocări și oportunități pentru cercetare și inovare în domeniul spațial”, eveniment ce a avut loc în București la data de 27.04.2015 (în intevalul 10.00-16.00) în sediul ROSA. Evenimentul a fost cu atât mai important deoarece a deschis posibilitatea inițierii unei colaborări, atât cu ROSA cât și cu partenerii acesteia.

21.Asociația ,,UVS ROMÂNIA” în colaborare cu Centre for Advanced Reserch  in Management and Applied Ethics (CARMAE), Universitatea  Politehnica București și Universitatea ,,Spiru Haret  au organizat în data de 29.04.2015 cea de-a opta întâlnire din cadrul seriei de ,,Dezbateri publice de etică aplicată, cu tema ,,Securitate și considerații etice în războiul dronelor”, eveniment găzduit de Facultatea Transporturi a Universității Politehnica din București. Rostul acestor dezbateri organizate de CARMAE este acela de a familiariza publicul larg din România cu analiza etică a unor probleme de actualitate, o manieră prea puțin întâlnită în sfera publică autohtonă. Evenimentul a avut loc după modelul dezbaterilor publice organizate de Harvard Business School.  

 

**********************************************************************************************

Principalele activităţi ale Asociației ,,UVS ROMANIA” pe anul 2015

 • Îmbunătățirea şi actualizarea site-ului Asociației “UVS ROMÂNIA”          (uvsr.org);
 • Mediatizarea Asociației ,,UVS ROMÂNIA”;
 • Elaborarea de propuneri și participarea membrilor la reglementările naționale și internaționale în cadrul grupurilor de lucru;
 • Participarea/organizarea unui concurs național pe domeniul UVS (funcție de fondurile avute la dispoziție);
 • Participarea în cadrul unor proiecte/granturi de cercetare;
 • Editarea unei broşuri în format electronic pe domeniu web al Asociației “UVS ROMANIA” (funcție de fondurile avute la dispoziție);;
 • Sprijinirea membrilor asociației în realizarea unor activități comune la nivel național și internațional potrivit scopurilor și obiectivelor din STATUT.

**********************************************************************************************

În perioada 2012-2015 au fost desfăşurate la Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I” :

– 3 Adunări Generale ( 06.04.2012 , 03.04.2014, 28.04.2015 );

– 6 şedinţe ale Consiliului Director  (24.02.2012, 09.03.2012, 23.03.2012, 09.08.2012, 14.02.2014, 13.03.2015).

În cadrul Consiliului Director au fost luate următoarele hotărâri şi propuneri:

 • Stabilirea drepturilor de semnătură în cont BCR;
 • Numirea colaboratorilor asociaţiei şi stabilirea pachetului de găzduire pentru site-ul asociaţiei;
 • Stabilirea veniturilor acordate colaboratorilor;
 • Stabilirea unui purtător de cuvânt al asociaţiei;
 • Stabilirea structurii organizatorice şi a responsabilităţilor pe departamente;
 • Validarea directorilor de departamente;
 • Stabilirea delegaţiei pentru iniţiativa legislativă de modificare a Codului Aerian.
 • Propuneri pentru îmbunătăţirea site-ului oficial al asociaţiei;
 • Propuneri referitoare la Ordinul Ministerului Transportului nr. 50/21.01.2014;
 • Stabilirea ordinii de zi în vederea organizării Adunărilor  Generale;
 • Inițierea unor colaborări cu entități/asociații/instituții naționale.

**********************************************************************************************

Judecând lucrurile după performanţele evidenţiate considerăm că asociaţia nu poate fi expusă unor riscuri şi incertitudini semnificative pentru anul 2015.

Asociaţia “UVS ROMÂNIA” nu s-a confruntat cu evenimente importante care puteau să apară la sfârşitul exerciţiului financiar 2014, evenimente ce ar fi trebuit prezentate în notele la situaţiile financiare şi care ar fi putut genera denaturări semnificative pentru utilizatorii externi, atunci când aceştia ar dori să cunoască poziţia şi performanţa financiară a organizaţiei.

La nivelul actual de organizaţie non-profit, asociaţia a desfăşurat activităţi de creştere a prestigiului şi vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional în cadrul prevederilor legislaţiei actuale.

Până în prezent asociaţia nu şi-a creat sucursale sau filiale în ţară sau în străinătate.

Deocamdată asociaţia nu a utilizat instrumente financiare şi, prin urmare, nu a cumpărat sau vândut titluri financiare pe termen lung sau scurt sau alte tipuri de titluri de valoare.

 Preşedintele Asociaţiei “UVS ROMÂNIA”

Conf.univ.dr.ing.

POPESCU Laurenţiu-Răducu

Această pagină a fost actualizată la data de 03.05.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + = 9