Membru onorific

  1. Condiţia de dobândire a calităţii de MO se face prin existenţa calităţilor morale şi profesionale, care reprezintă un exemplu de urmat;
  2. Calitatea de MO se obţine prin invitaţie din partea Preşedintelui asociaţiei, la solicitarea oricărui membru cu drept de vot şi după validarea propunerii de către CVA;
  3. Calitatea de MO poate fi retrasă cf. deciziei CVA;
  4. MO nu plăteşte cotizaţie;
  5. MO participă opţional la acţiunile şi şedinţele desfăşurate de asociaţie;
  6. MO nu are acces la bazele de date ale asociaţiei;
  7. MO beneficiază de reduceri şi alte facilităţi în interiorul asociaţiei în proporţie de 100%;
  8. MO nu are drept de vot;
  9. Drepturile şi obligaţiile MO vor fi completate/modificate suplimentar prin RF.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 8 =